De stichting

De stichting VisiteClowns is opgericht in 2008 met als doel om belevingsgerichte zorg te bieden aan chronisch en psychisch zieke ouderen en mensen met een verstandelijke beperking door middel van interactief clownen, waarin contact, aandacht en humor centraal staan.

Om dit doel te bereiken huurt de stichting professionele clowns in, die in verpleeg- en verzorgingstehuizen cliënten bezoeken. Tijdens de bezoeken wordt met de cliënten plezier gemaakt, wordt er gezongen en gelachen, maar vooral wordt er intensief met de cliënten gecommuniceerd.

De clowns verzorgen optredens door heel het land en vaak is er met tehuizen al een langdurige relatie opgebouwd. Daaruit blijkt dat men waardering heeft voor de professionele en integere werkwijze van de clowns en de stichting als een betrouwbare partner ziet.

Stichting VisiteClowns is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het beloningsbeleid van bestuursleden houdt in dat de door bestuursleden gemaakte onkosten ten behoeve van de Stichting na overleg van een gespecificeerde declaratie worden vergoed.

Het fiscaalnummer van de stichting is: 8196.16.394.

  VisiteClowns_blauw

De folder van de stichting VisiteClowns:

Folder VisiteClowns

Statuten van de stichting VisiteClowns

Statuten Stichting VisiteClowns

Jaarverslagen van de stichting VisiteClowns:

Klachtenprocedure

De stichting kent een een klachtenprocedure. Yvette van Neck is onze vertrouwenspersoon en behandelt de klacht, die bij het bestuur binnen komt.

Privacyreglement

ANBI

Stichting VisiteClowns is een algemeen nut beogende instelling.

ANBI